Norske Skofabrik

Norske Skofabrik, Den, A/S, tidligere skofabrikk grunnlagt i 1897. Fabrikken produserte først i leide lokaler i St. Olavs gate (Alfheim), før firmaet kjøpte eiendommen Alnagata 11 med tilstøtende Alnafetgata 7 i Gamlebyen og åpnet egen fabrikk her i 1899. Fabrikken laget fra 1903 sko under merket «Standard». Den ble frem til den første verdenskrig stadig utvidet med jevnt økende produksjon og var en av landets største skofabrikker med på det meste ca. 400 ansatte. Den drev også eksport av skistøvler, bl.a. til USA og Canada. Fabrikken, Standard Skofabrikk som den også kaltes, ble nedlagt i 1959.

Fabrikkbygningen er nå omgjort til leiligheter, den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.