Norske Videnskaps-Akademi

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Det Norske Videnskaps-Akademi sett fra hagen. Foto: Astrid Ledang/Oslo byleksikon
Det Norske Videnskaps-akademi , fotografert i 2019. Foto: Astrid Ledang/Oslo byleksikon

Norske Videnskaps-Akademi, Det, Drammensveien 78, konstituert 3. mai 1857 under navnet Videnskabsselskabet i Christiania, fikk sitt nåværende navn 1924. Det har til formål å bidra til vitenskapenes fremme, dels ved møter, dels ved å utgi vitenskapelige arbeider eller yte bidrag til utgivelse av slike. Akademiet består av norske og utenlandske medlemmer, delt i en matematisk-naturvitenskapelig og en historisk-filosofisk seksjon, på henholdsvis maksimum 227 og 175 medlemmer, foruten æresmedlemmer. Til akademiet er knyttet en del fonds og legater, bl.a. Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme. Akademiet utgir to serier «Skrifter» og to serier «Avhandlinger» foruten årbok og andre publikasjoner.

Akademiet holdt den første tiden sine møter i Nobelinstituttet, Drammensveien 19, før ombyggingen. I 1911 flyttet akademiet inn i Drammensveien 78, som statsråd Hans Rasmus. Astrup (1831–98) hadde latt bygge som sin privatbolig (ark. Herman Backer) og hvor han bodde fra 1887 til sin død 1898. En ominnredning fant sted før akademiet flyttet inn. I de godt og vel ti årene bygningen var statsråd Astrups bolig, var den et festlig samlingssted for politiske personligheter i datidens Christiania. Spisesalen kunne romme 80 sittende gjester. Alle festrommene var smykket med kunstverk – skulpturer og malerier av norske og utenlandske kunstnere. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt og ble fredet av Riksantikvaren i 2023.