Nydalsbakken

Hopprenn i Nydalsbakken i 1918. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Nydalsbakken, tidligere hoppbakke ved krysset Maridalsveien/Skibakkeveien, reist 1914 og drevet av Nydalens Skiklub. Stillaset gikk over Maridalsveien med pilarer i hagen i «Skibakkegården». Sletta var ført i bro over Akerselva. Bakkerekorden var på 53,5 m satt av Egil Lærum i 1947.

Kong Olav var deltaker i Lyns jubileumsrenn i 1920-årene. Kong Haakon var gjest i bakken både i 1936 og 1946. Siste renn var i 1953. Stillaset ble revet i 1957. Bakken ble ombygd til guttebakke i 1970, men ble senere nedlagt. Trappene langs unnarennet er bevart, sletta over Akerselva ble erstattet av en ny bro 1997, Grandalen bru.