Nyland leir

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nyland leir, under krigen tysk militærleir nord for Nyland holdeplassHovedbanen, der Tine i dag har et stort lageranlegg. Leiren var en av tyskernes største leire i Oslo-området under krigen, både i utstrekning og antall bygninger. Leiren adskilte seg fra de andre ved at den var en forsynings- og lagerleir, kalt Nachschublager Nyland. Stedet var velvalgt, da NSBs Nyland jernbaneverksted lå på den andre siden av linjen, så her var det enkelt å få lagt et godsspor inn til leiren. Her lå det til sammen 154 bygninger spredt ut over et stort område, blant annet fordi de 92 ammunisjonshusene som lå her, naturlig nok ble lagt med stor avstand til hverandre.

Leiren var grovt sett delt i fire av to kryssende leirgater. I tillegg til alle ammunisjonshusene lå det to 90-manns mannskapsbrakker, to kontorbrakker, to spisebrakker, tre tømmerhytter, to dobrakker, en vaktstue to kjøretøybrakker, tre stallbrakker, en velferdsbrakke, 32 lagerbrakker, åtte lagerbygninger, et lagerskur og to overbygde lagerplasser. Her ble det også laget krigsutstyr, blant annet landminer som ble satt sammen av sovjetiske krigsfanger. Dette var fanger i en Aussenkommando fra Stalag 303. 13. april 1945 var det 50 fanger her, underlagt Eisenbahn Pionier Maschinen Zug Stab, men hvor de var innkvartert, er ikke kjent. Rundt lagerområdet var det lagt ned landminer. I nærheten hadde også KODEIS (de tyske jernbaneingeniørtroppene) sitt lager. 20. juli 1941 utførte Osvald-gruppa sabotasje mot skinnegangen ved Nyland.

Ved frigjøringen i 1945 ble leiren overtatt av styrker fra Milorg, og fra oktober 1945 ble den brukt som hovedarsenal for Hærens våpentekniske korps. I februar 1946 ble skur, brakker og et godshus flyttet fra sørsiden av jernbanelinjen til nordsiden, der hoveddelen av leiren var. Høsten dette året utførte Hærens tekniske ingeniørstab diverse bygningsmessige arbeider her, blant annet ble det foretatt en rekke reparasjonsarbeider på lagerbygninger, slik at store mengder tysk materiell som ennå stod ute, kunne komme under tak. Hærens hovedarsenal holdt til her helt frem til 1975.

Området der leiranlegget lå er omtrent totalt transformert. Av det store anlegget er det nå kun tre murbygninger igjen, lagt slik at de ser ut som deler av et gårdsanlegg. Disse bygningene som ligger i Bedriftsveien 10, og som blant annet blir brukt av et bilfirma, er registrert til bevaring.

ØR