Ola Hoffs Handelsskole

Ola Hoffs Handelsskole, privat handelsskole etablert av Ola Hoff (1892–1969) i 1936. Hoff hadde da drevet undervisning i merkantile fag i 20 år, både privat og som lærer ved andre handelsskoler. Skolen som fra høsten 1967 holdt til i Keysers gate 1, hadde hadde tidligere hatt undervisningslokaler en rekke steder i byen. Skolen, som hadde halvårlige kurs, gav undervisning i bokholderi, handelsregning, norsk handelskorrespondanse, kontorarbeide, vekselrett og handelslære, maskinskrivning, stenografi, tysk og engelsk. Skolen fortsatte under Hoffs navn også etter at han sluttet i 1960-åren. Fra midten av 1980-årene og frem til avslutningen i 1993 het skolen Hoff videregående skole.