Operasjon Buzzard

Operasjon Buzzard, en tomannsgruppe i Oslogjengen, opprettet av lederen for den skandinaviske delen av SOE John Skinner Wilson med det formål å likvidere angivere og torturister i Norge. Etter forslag fra Leif Tronstad bestod gruppen av Andreas Aubert (1910–56) og Henrik Hop (1918–88). De utførte en rekke likvidasjoner i 1944 og -45.