Oppsalhjemmet

Oppsalhjemmet, Oppsalveien 28, bydel Østensjø, sykehjem oppført 1977 (ark. Cappelen og Rodahls Arkitektkontor). Oppsalhjemmet har 127 vanlige langtidsplasser og 24 plassser på skjermet enhet for demente. Sykehjemmet som eies av Oslo kommune, ble frem til 2018 drevet av Norlandia Care.

Per 2019 er sykehjemsbygningen på Oppsal under rehabilitering, og sykehjemmet er flyttet til det gamle Stovner sykehjem, Fjellstuveien 64. Dette sykehjemmet har stått tomt siden 2008, men er rehabilitert og modernisert, og skal brukes som avlastningshjem ved rehabilitering av andre sykehjem.