Oscar Dahls vei

Oscar Dahls vei, Dal, bydel Søndre Nordstrand, sidevei nordvestover fra Dalsåsen ved Nordre Dal gård. Oppkalt 1985 etter Oscar Dahl, eier av Nordre Dal fra slutten av 1800-tallet.