Oslo-feltet

Oslo-feltet, den geologiske betegnelsen på et område som strekker seg fra Langesund i sør til Mjøstraktene i nord. Se artikkelen om geologi.