Oslo-humanistene

Oslo-humanistene, krets av lærde menn som ca. 1580–1610 gjorde hovedstaden til Norges kultursentrum. Til dens viktigste medlemmer hørte biskopen Jens Nilssøn, presten Claus Berg og lektor Hallvard Gunnarsson.