Oslo-navnet

Oslo var byens navn 1000–1624 og ble det igjen fra 1. januar 1925. Det ble i norrønt skrevet Áslo og (etter 1350 oftest) Óslo, i lavtysk Auslo, Anslo, i latin Asloia, Ansloia. Navnet er ikke sikkert forklart. Etterleddet -lo tolkes vanligst som 'engslette ved vann'. Forleddet har vært tolket som os, 'elvemunning', ås, 'høydedrag' eller ås, 'førkristen gud'. De to siste tolkningene er de vanligste.

Navnet Christiania fikk byen i 1624. Etter bybrannen i 1624 i det gamle Oslo anla Christian 4 (1577–1648) en ny by i ly av Akershus festning. Denne byen ble fra august 1624 kalt Christiania etter ham (også Kristiansand og Kongsberg er oppkalt etter Christian 4). Navnet Oslo ble fortsatt brukt om det vi nå kaller Gamlebyen.

Fra 1877 ble byens navn skrevet Kristiania i matrikkel og statskalender og fra 1897 også i de kommunale etater, selv om det aldri ble tatt noen formell kommunal beslutning om det. Byen het Kristiania til og med 31. desember 1924. I 1924 endret Stortinget navnet til Oslo igjen med virkning fra 1. januar 1925.

Christiania amt nr. 51. Christiania med nærmeste omgivelser, 1830. Oppmåler G. K. Fehr og Carl B. Roosen. Teknikk Litografi. Målestokk 1:15000. Kartverket.