Oslo Forsikring

Oslo Forsikring, stiftet 1996, forsikringsselskap med Oslo kommune som eneeier. Det driver skadeforsikring og gruppelivsforsikring for kommunen og selskap hvor kommunen har majoriteten av eierinteressene. Selskapet har lokaler i Rosenkrantz’ gate 22.