Oslo KFUK-KFUM-speidere

Oslo KFUK-KFUM-speidere, Grubbegata 4, krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som omfatter Oslo, Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Vestby, Nittedal og Nesodden kommuner. Kretsen har 24 aktive og én hvilende gruppe med til sammen ca. 1200 medlemmer fordelt over hele Oslo, 17 i selve Oslo, fem i omegnskommunene og to byomfattende grupper. Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. KFUK-KFUM-speiderne er således en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, noe Norges speiderforbund ikke har vært siden 2018. Speidergruppene er organisert som rene jentegrupper, rene guttegrupper og grupper med både jenter og gutter.

Historikk

Norges KFUK-speidere ble stiftet i 1920 og Norges KFUM-speidere i 1945. I 2003 ble Norges KFUK-KFUM-speidere opprettet ved sammenslåing av Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere.