Oslo Kunstforening

Oslo Kunstforening, forkortet OK, Rådhusgata 19, stiftet 1836, er den eldste medlemsorganisasjonen i norsk kulturliv og har i senere år hatt drøyt 200 medlemmer. Oslo Kunstforening ble stiftet av dikteren Johan Sebastian Welhaven, bokhandler Johan Dahl og den senere statsminister Frederik Stang. Foreningen arrangerer utstillinger (permanente siden 1870) av norske og utenlandske kunstnere, og kjøper inn arbeider som loddes ut. Et fast galleri, opprettet i 1849, gikk i hovedsak senere over til Nasjonalgalleriet. Oslo Kunstforening hadde 1882–1937 lokaler i St. Olavs plass 5 (til 1904 sammen med Kunstindustrimuseet). Det har holdt til i nåværende lokaler siden 1937.