Oslo Sjøskole

Oslo Sjøskole, Hovedøya, startet 1959, er siden 1961 drevet av Oslo kommune. Oslo Sjøskole har siden slutten av 1970-tallet gitt tilbud om sjøvettopplæring og livberging til alle byens 9. klasser, og tilbyr også annen opplæring og andre aktiviteter knyttet til livet i fjæra, kystkultur og til båt og sjø.

Frem til 1973 holdt skolen til på båten «Spero» med båtplass i Bjørvika. Siden har skolen hatt tilhold på Hovedøya, først i skolefartøyet «Sjøvett» (fra 1973), fra 1986 i nåværende lokaler.

Oslo Sjøskole eier flere båter som benyttes til skolens virksomhet. Skolebåten MS «Folden» benyttes til sjøvettopplæring, mens opplæring i livberging foregår ombord MS «Spirit of Oslo».

Skolen har natursti på Hovedøya, et akvarium og ulike robåter og seilbåter som skolene kan benytte seg av. Siden 2019 har ca. 9000 elever deltatt på sjøskolen i løpet av skoleåret.