Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Karoline Kristiansens vei 8, kommunalt kontor med ansvar for inntak til all voksenopplæring i Oslo. I tillegg tilbys rådgvining. Privatistkontoret i Oslo er en del av servicesenteret.