Otto Anderssens Skole

Otto Anderssens Skole, tidligere skole, grunnlagt 1880 av Otto Andreas Anderssen (1851–1922). Skolen fikk eksamensrett for middelskolen 1881, latinartium 1885 og realartium 1892. Skolen la særlig vekt på gymnastikk og praktiske fag. Fra 1888 hadde kvinnelige elever adgang. Skolen hadde sine første lokaler i Nissens tidligere skolebygning, Rosenkrantz’ gate 7, fikk 1884 ny bygning, Uranienborgveien 7 (ark. Holm Munthe). Etter en brann i 1909 flyttet skolen til Oscars gate 30, den tidligere Qvams Skole, (ark. B. Steckmest, 1897). Sigurd Halling (1866–1938) overtok som skolestyrer 1909, se Hallings Skole.