Paddehatten

Paddehatten, folkelig betegnelse på den gamle musikkpaviljongen i Studenterlunden, oppført i tre med kobbertak 1880 (ark. Hjalmar Welhaven), revet 1920 i forbindelse med oppføringen av den som står der i dag.