Pasopveien

Pasopveien, Brenna, bydel Søndre Nordstrand, sidevei til Brennaveien. Navnet henspiller på navnet «Passopp» som plassen Bratli tidligere hadde. Passopp var i bruk som hvilested langs veien fra Enebakk mot bordtomtene og torgene i byen. I nærheten lå det en annen hvilestue med imperativnavnet Billett. (Bi litt!). Veinavnet vedtatt 1987.