Persgangen

Persgangen, tidligere gate i Vaterland, gatestubb mellom Tomtegata og Karl XIIs gate. Sanert i 1960-årene.