Peter Aas’ vei

Peter Aas’ vei, Nordre Skøyen, bydel Østensjø, starter ved Hellerud T-banestasjon, krysser Thygesons vei, fortsetter mellom villabebyggelse og Nordre Skøyen hovedgård med adresse nr. 17 til veien, forbi Promenaden frem til gangvei som leder til tennisbanen. Oppkalt 1917 etter kongelig fullmektig Peter Nikolai Aas (1836–91) som overtok Nordre Skøyen hovedgård 1884 etter sin far Hans Pedersen Aas.