Pinabekken

Pinabekken, bekk i Nordmarka, viktigste tilløp til Sognsvann, kommer fra Lille Åklungen og munner ut i den nordvestre enden av Sognsvann.