Prestegårdsveien

Prestegårdsveien, Blindern, bydel Nordre Aker, villavei fra Blindernveien til John Colletts plass med en rekke karakteristiske nyklassisistiske villaer fra 1920-årene. Navn 1925 etter Vestre Aker prestegård (Nedre Blindern), som ligger til veien, men med adresse til Blindernveien. Østover fra Prestegårdsveien går blindveien Nils Tollers vei.