Rådhusgata politistasjon

Rådhusgata politistasjon, tidligere politistasjon i Rådhusgata 7. Stasjonen som var en understasjon, var etterfølger etter den gamle hovedpolitistasjonen. Den ble opprettet etter flyttingen av hovedpolitistasjonen til Møllergata 19 i 1869, muligens ble den opprettet allerede i 1865. I 1898–99 ble det innrettet flere arrestrom, slik at det i alt ble seks. Politiets emigrantkontor hadde lokaler her i Rådhusgata. I 1921 flyttet sivilavdelingen under ordenspolitiet til Rådhusgatas stasjon. Her ble også bilavdelingen etablert i 1923. Politistasjonen ble nedlagt i 1963.