Rødtvet skole

Rødtvet skole, Sandåsveien 1, barneskole (1–7), tidligere også ungdomssskole (1–10), innviet 1962 (ark. S. Finne og J. C. Nilsen). Utvidet i 2012 med et tilbygg, «Kuben», hvor 1.-3. trinn og to av basene på aktivitetsskolen holder til. Skolen har både mottaks- og alfagrupper, og også byomfattende spesialgrupper for elever med autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemning og multifunksjonshemming. I 1970 hadde skolen rundt 1000 elever. I skoleåret 2023/24 var det 469 elever.

Rødtvet Skoles Musikkorps ble stiftet 2. februar 1965. Også kor, Rødtvet skoles sangkor.

Referanser til denne artikkelen

Sandåsveien