Rødtvet sykehjem

Rødtvet sykehjem, Rødtvetveien 40, bydel Grorud, oppført 1969 (ark. Trygve J. Pedersen). Sykehjemmet som er i to og tre etasjer, ligger like ved Kalbakken T-banestasjon, det har 66 plasser på tre avdelinger, hvorav én er skjerme,t samt 20 dagsenterplasser. Det eies av Oslo kommune og drives av Attendo Omsorg.