Rachel Grepp Heimen

Rachel Grepp Heimen familiesenter, tidligere hjem for vanskeligstilte gravide og nybakte mødre. Hjemmet ble oppført 1967 i Maridalsveien 292, bydel Nordre Aker, på restene av gårdsanlegget på Nygård. Hjemmet ble eid av Det norske Arbeiderparti og drevet med kommunale midler. Det var i drift fra 1967 til det ble nedlagt 2012.

Familiesenteret var oppkalt etter helse- og kulturpolitikeren Rachel Grepp (1879–1961), som var medlem av bystyret 1923–45.

Ved inngangen på sørsiden står en portrettbyste av Thora Johansen (1900–75), arbeiderparti- og kvinnesakskvinne, en drivende kraft bak reisningen av hjemmet, leder av innsamlingskomiteen og byggekomiteen og senere styrets formann. Bysten som er utført av Nils Aas, ble skjenket hjemmet som gave fra Landsorganisasjonens kvinner. På en plakett står det at bysten er reist av fagorganiserte kvinner i takknemlighet. Den ble avduket 3. mai 1969. Ved siden av bysten står et av de blå skiltene til Oslo Byes Vel.

Bygningen ble 2012 kjøpt av kommunen og er fra 2013 et kommunalt botilbud med 22 leiligheter.