Rafens

Rafens, opprinnelig Rafens Efterfølgere, tidligere spesialforretning innen glass, stentøy, porselen, kjøkkenutstyr, elektriske artikler m.m., grunnlagt i 1827 av Hans Løve Møller (1799–1876) i Store Grensegade 5 (Grensen 5). Til å begynne med var glass og stentøy av underordnet betydning, da det ennå ikke var noe stort marked for dette i Christiania. Så hovedvekten lå på kolonial- og manufakturvarer. Senere spesialiserte firmaet seg på glass og stentøy med store leveranser til hospitaler, psykiatriske sykehus, sanatorier, hoteller og restauranter.

I 1858 overdrog Møller firmaet til Jan Fredrik Rafen (1820–86). I 1871 overlot så Rafen forretningen til P. A. Bærøe (1845–98) og Chr. L. Petersen (1845–1923), og forretningen fikk nå navnet Rafens Efterfølgere. i 1890 overtok Bærøe Christiania Stentøimagasain, som hadde lokaler i Torvet 8, og fra da av var Petersen eneinnehaver. Senere kom Johannes Lilleybe (1872–1924) inn som medinnehaver. Forretningen fikk i 1898 nye lokaler i Grensen 19, der den holdt til i over 100 år. I 1917 ble firmaet aksjeselskap med Petersen som styreformann og Lillbeye som disponent. Etter Lillebyes død kom grosserer Arnt Hillestad (1883–1963) inn som disponent, og fra 1937 var han majoritetseier og enebestyrer.

Firmaet fikk etter hvert tre filialer – i Sommerrogata, i Asker og i Drammen. I 2000 fikk ikke forretningen fornyet leiekontrakten med Norsk Luthersk Misjonssamband, og den over 100 år gamle forretningen i Grensen 19 ble nedlagt. Firmaet fikk imidlertid nye lokaler tvers over gaten, i Grensen 16. Etter hvert ble Rafens en kjede med 11 butikker, eid av firmaet Tirag, som også eier Tilbords-kjeden. I 2018 gikk både Tilbords og Rafens konkurs. Halvparten av Rafens-butikkene ble nedlagt, de resterende skulle drives videre i en eller annen form.