Rambergøya

Rambergøya, bydel Gamle Oslo, øy, 0,125 km2, ved et smalt eid forbundet med Gressholmen og Heggholmen. Tilhørte staten etter reformasjonen. Kommunal badeplass siden 1934, og friluftsområde. Navnet kommer av norrønt Rafnaberg, ravneberg.

Øya er fredet, se Gressholmen–Rambergøya naturreservat.

Rambergbukta er bukta mellom Rambergøya og Gressholmen.

Rambergsundet er sundet mellom Rambergøya og Langøyene.