Ringerikstjern

Ringerikstjern, Nordmarka, lite tjern nordøst for gården Ringerike i Sørkedalen, 236 moh. Tjernet ligger nord for Wyllerløypa og er velegnet for bading og telting. Det går også skiløype her.