Rodeløkkens Kolonihager

Rodeløkkens Kolonihager, Rosenhoffgata 20, er Oslos eldste kolonihage, grunnlagt 1907 av kommunen under navnet Rodeløkkens Smaahaver. I 1906 vedtok bystyret i Oslo å kjøpe eiendommen Trondheimsveien 130b for å anlegge kolonihage på en del av eiendommen. Opprinnelig var det 130 parseller på mellom 150 m2 og 210 m2, senere ble antallet parseller utvidet til 174. Like vest for kolonihagen lå Rodeløkkens friluftsbad. På grunn av boligbygging ble antallet 1933 redusert til 151 parseller. Grunnet utvidelse av Jørgen Løvlands gate i 2009–10 har sju parseller fått redusert noe av sitt opprinnelige areal. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på felleshuset på høyden midt i kolonihagen.

Se også Kolonihager.