Romsås sykehjem

Romsås sykehjem, Romsås senter 1, bydel Grorud, sykehjem i en av høyblokkene i Romsås senter med vid utsikt ut over Groruddalen. Det ble oppført 1975 som en del av hovedsenterdelen med skole, sykehjem og helsesenter (ark. Romsåsteamet v/Alex Christansen). Det har 81 ordinære langtidsplasser og 12 skjermede plasser for personer med demens. Sykehjemmet eies av Oslo kommune og drives av Attendo Velferd.