Rusmiddeletaten

Rusmiddeletaten, tidligere kommunal etat opprettet 1994. Den hadde byomfattende ansvar for drift og utvikling av rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner og skadereduserende tiltak for rusmiddelmisbrukere over 18 år. Etaten holdt til i Pilestredet 27. Fra 2012 er den en del av Velferdsetaten.