Russefeiring

Ris-russ i 17. mai-toget på Karl Johan i slutten av 1960-årene. Foto Henrik Ørsted / Oslo Museum / Creative Commons

Russefeiring, den tradisjonelle feiringen som avgangselevene (lat. depositurus, ordet er en forkortelse av dette) i de videregående skoler har ved avslutningen av skolegangen. Første gang skoleavslutningen ble markert på denne måten var i Kristiania 1905. Siden den tid har både feiringen og arrangementene endret seg i betydelig grad. Røde luer og andre effekter som russemerker for de enkelte skolene osv. var elementer som lenge holdt seg uforandret, nå er røde snekkerbukser kommet isteden. Russefeiringens og eksamens plassering i forhold til 17. mai har også variert over tid.

Russetoget ble arrangert frem til begynnelsen av 2000-tallet og startet utenfor Hartvig Nissens skole/Frogner skole, gikk deretter Niels Juels gate til Bygdøy allé og videre ned Drammensveien (nå Henrik Ibsens gate) til Studenterlunden. Russetoget tok slutt da russen ble mer motorisert og fikk egne russebusser.

Handelsgymnasiastene innførte en lignende russefeiring som den de andre gymnasiastene hadde, bare at de brukte blå luer.

De enkelte skolenes gamle russemerker er nevnt i artiklene om skolene.