Sølyst (løkke)

Sølyst, løkke i bunnen av Bestumkilen, skilt ut fra Øvre Bestum. I 1796 kjøpte justisråd Jacob Fr. Hartvig løkken. I 1813 gikk Sølyst over til høyesterettsassessor Niels Aars. Etter dennes død i 1842 tok enken Sølyst i bruk som helårsbolig og lot oppføre en villa i sveitserstil, visstnok det første kjente hus i denne stilen her i landet. I 1898 kjøpte kommunen Sølyst, med planer om å oppføre et nytt gassverk her. 1957 ble huset revet ved omleggingen av Drammensveien; det hadde da nr. 164 til Drammensveien.