Søndre Brygge

Søndre Brygge, tidligere trebrygge på 1600-tallet. Den lå i forlengelsen av Rådhusgata fra Dronningens gate som var strandlinje da byen ble anlagt. Ca. 250 m lang, brant 1647 og ble gjenoppbygd i stein. Se Nordre brygge.