Søndre gate

Søndre gate, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Ankerbrua til Thorvald Meyers gate. Gatenavnet stammer fra før byutvidelsen 1857. – Ved hjørnet av Søndre gate og Thorvald Meyers gate ligger Th. Kittelsens plass.

8. En treetasjes leiegård. Her på Anne Holsens (1856–1913) hybel ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet i 1885. Leder fra 1885–97 var Gina Krog (1847–1916). Anne Holsen var leder fra 1901. Kvinnesemmerettsforeningen fortsatte kampen for kvinnelig stemmerett, til dette var oppnådd i 1913. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her for å markere at det var her kampen for kvinnelig stemmerett startet.