Sørbråten (plass) Rommen

Sørbråten, husmannsplass med gnr. 97/5, Trondheimsveien 590, tidligere plass under Rommen.