Sørliløkka

Sørliløkka, husmannsplass med gnr. 105/66, Grønliveien 16. Tidligere plass under Ulsholt, gnr. 105. Huset eksisterer med tilbygg av et nytt bolighus.