SaLTo

«SaLTo», forkortelse for Sammen lager vi et trygt Oslo, kampanje igangsatt 2006 som en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo Politidistrikt. Hensikten er kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er egne SaLTo-koordinatorer i hver bydel og barnevernskonsulenter ved hver politistasjon. SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten.