Samtidsfestivalen

Samtidsfestivalen, teaterfestival 2001–2010 som var arrangert av Nationaltheatret i samarbeid med blant andre Det Norske Teatret og Black Box teater. Den ble holdt annethvert år i september og oktober og alternerte med Ibsenfestivalen. Festivalen var innrettet mot moderne og eksperimentelt teater.