Sarabråtveien

Sarabråtveien, Ulsrud, bydel Østensjø, fra Hellerudveien til Østmarkseteren, videre som turvei til Sarabråten på østsiden av Nøklevann. Gammelt veinavn, anlagt 1854. I den bratte skråningen fra Østmarkseteren ned til Nøklevann er veien kunstferdig anlagt i en «korketrekker».

7. Bjerke gård, tidligere husmannsplass under Ulsrud.