Saxegården

Saxegården, bygård i Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, med adresse Saxegaardsgata 17. Gårdens historie går tilbake til middelalderens Oslo; den er omtalt fra 1334 til 1414 og er blant de meget få middelaldergårdene i Oslo hvis beliggenhet kan fastslås med sikkerhet. Gården har trolig navn etter Sakse, far til lagmannen Agmund Saksesson og Ulv Saksesson (1295-1349). Senere ble huset benyttet som bolig for besøkende biskoper fra Hamar.

Middelalderbygningen brant i bybrannen i 1624, og det ble deretter reist en ny bygning på eiendommen. Dagens bygning ble bygd for rådmann Ingstad ca. 1800, oppført i panelt tømmer på en hvelvet steinkjeller (fredet) som kan være fra middelalderen. I 1868 ble Saxegaarden overtatt av brødrene Schyberg, og i 1890-årene ble det foretatt en større innvendig ombygging. Huset er i louis-seize-stil, og hovedfasaden har tydelige inndelinger. Taket har en svak valming og er tekket med sementtakstein, dørene er originale. I alt har tre forskjellige tømmerhus stått på det samme stedet.

Saxegaarden sto i mange år og forfalt, og i 2000 ble bygningen okkupert. Senere var bygningen innspillingssted for NRKs barne-TV-serie Uhu!. I dag er huset restaurert og leies ut til foreninger og arrangementer. Hovedhuset var tidligere en del av et større løkkeanlegg. Huset er fredet. Det er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.