Schandorffs plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Schandorffs plass er en plass på Hammersborg. Plassen ble åpnet med parkanlegg i 2009 og er tegnet av landskapsarkitektene Østengen og Bergo AS. Plassen dekker en del av tidligere Schandorffs gate og ligger nord for Trefoldighetskirken mellom Akersgata og starten på Fredensborgveien.

En statue av Hans Egede (helfigur, bronse) av Nic Schiøll ble satt opp i Schandorffs gate 1965.

Høegh Eiendom kjøpte i 2005 eiendommene Akersgata 64, 68 og 73 nord for plassen og bekostet det meste av opparbeidelse av parkanlegget. Under plassen ble det i 2009 bygget parkeringsanlegg.

Plassen ligger i en helling mot vest, og har gangbaner som slynger seg opp til Fredensborgveien og gir universell tilgjengelighet. Anlegget fikk i 2011 den første Innovasjonsprisen for universell tilgjengelighet, kategorien landskapsarkitektur.