Sebbelows Stiftelse

Sebbelows Stiftelse, Jens Bjelkes gate 75, familiehjem, opprinnelig hjem for ugifte mødre. Det ble opprettet ved testamente fra prokurator Chr. Aug. Sebbelow (1805–86). Stiftelsen fikk 1903 egen bygning i Lovisenberggata 6 (se Løkkeberg); etter et makeskifte med staten holdt stiftelsen 1970–2006 til i Bredtvetveien, der et nytt hus ble åpnet 1972 (ark. P. A. M. Mellbye). Nye lokaler på Tøyen ble åpnet 2006.