Seilduksgata

Seilduksgata, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Fossveien til Københavngata. Navn 1864 etter Christiania Seildugsfabrik; fabrikkens hovedinngang lå i krysset Seilduksgata/Fossveien. Nå holder Kunsthøgskolen i Oslo til på den gamle seilduksfabrikken.

Bygninger m.m.:

17. Leiegård oppført 1879 (ark. Anton Thoresen). Her på hjørnet av Thorvald Meyers gate ved Birkelunden lå den private Biorama kino fra 1913 til 1930-årene.

30. Dælenenga idrettsplass.

32. Grünerhallen, se Dælenenga idrettsplass.

Referanser i denne artikkelen

Christiania Seildugsfabrik, Dælenenga idrettsplass, Kunsthøgskolen i Oslo