Senter for yrkesmessig attføring

Senter for yrkesmessig attføring, et tidligere kompetansesenter som holdt til i Mariboes gate 8, underlagt NAV. Det begynte sin virksomhet 1946, først under navnet Registreringssentralen for omskolering av sjøfolk, siden Statens Attføringsinstitutt i Oslo, som holdt til i Sinsenveien 76 i lokaler i trebygninger oppført av tyskerne etter at de hadde rekvirert Aker sykehus 1940 som krigslasarett. I 1997 flyttet senteret fra Sinsenveien til Mariboesgate 8 (oppført 1871 av ark. Adolf Schirmer). Senteret hadde regionsdekkende virksomhet for Sør-og Østlandsområdet og gav yrkesmessig opplæring og veiledning til hørselshemmede, synshemmede og folk med hodeskader. I 2011 ble senteret fusjonert med fire andre spesialenheter innen NAV til Kompetansesenter for tilretteleggelse og deltakelse. Det ble nedlagt i 2016.