Sentrum stasjon

Sentrum stasjon, tidligere endestasjon på tunnelbanen, åpnet 1977 (ark. Lund & Slaatto). Stasjonen ble stengt 1983, dels pga. store vannlekkasjer, dels for å ombygges til også å ta imot de vestlige forstadsbaner. Den ble gjenåpnet 1987 som Stortinget stasjon.

Referanser i denne artikkelen

Stortinget stasjon