Silkestrå

Silkestrå, boligområde på Skøyen, bydel Ullern, vest for Skøyen hovedgård, navn etter jordet vest for gården, nedover mot Hoffsbekken. Navnet er et gammel lokalnavn, opprinnelse ukjent. Utbygd av OBOS rundt 1980. Før utbyggingen begynte, var det strid om prosjektet, da bevaringsinteresser ville beholde det åpne jordet som friområde; det var bl.a. en populær skibakke om vinteren.

Øvre Silkestrå, borettslag fullført 1983, ligger rett vest for gårdsanlegget til Skøyen gård; det består av 24 blokker med 164 leiligheter og tre bokollektiver fordelt på 24 oppganger. Blokkene som er på tre og en halv etasje, er alle gule, har saltak og er lagt tett med indre gårdsrom (ark. Anker & Hølaas). De har har adresser Skøyensvingen 55–99.

Nedre Silkestrå, borettslag fullført 1982–83, ligger lenger vest, nedenfor Øvre Silkestrå, det består av 14 blokker med 144 leiligheter fordelt på 21 oppganger, de er av samme type og utseende som de andre, og lagt på samme måte (samme arkitekter). De har adresser til veien Nedre Silkestrå.

Referanser til denne artikkelen

Nedre Silkestrå, Skøyenveien