Simers Oslo Aquavit

Simers Oslo Aquavit, akevittmerke lansert 1999 til feiringen av Oslos 1000-årsjubileum i 2000. Den er basert på en gammel reseptur fra Simers & Co Spritfabrikk & Destillasjon. Einar Simers startet destillasjon og produksjon av akevitt i Revierstredet 4 i 1857, og selskapet eide også «Simersgården» (Grev Wedels plass 4).